۱۳۸۷ فروردین ۱۵, پنجشنبه

سوراخ

گفتی «شاد ای»
بله
حقيقتش
سوراخی است در افسردگی
که رفو نتوان کرد
نامش بهار
گفتمت «شاد ام»
کاش حتا دروغ بود
دروغی که شاد کند
از هزار راست بهتر

۲ نظر:

sdrsd گفت...

خوب ه که، این طوری، با سوراخ یا بی سوراخ، همیشه شادی خواهد بود!

Anahyd گفت...

عجب! اولش می گی کاش دروغ بود که می گم "شاد ام" . بعدش در مدح و ستایش دروغی که شاد کند می گی. بامزه بود. شعر بامزه از یک نفر شبیه تو خواندن آدم را به زندگی امیدوار می کنه. و این سوراخی که در افسردگی هست را برای چی باید رفو کرد اصلن. بذار باشه روح آدم از این همین سوراخا تنفس می کنه.