۱۳۸۷ فروردین ۱۵, پنجشنبه

عاقبت درافتادن با دم‌کلفت‌ها

هی به اين آقای شهبازی می‌گويم وارد معقولات نشو، پا روی دم‌های بزرگ و پر پشم و پيله نگذار، به خرجش نمی‌رود. اين هم عاقبت گوش ندادنش به نصيحت امثال من: +

هیچ نظری موجود نیست: