۱۳۸۵ اسفند ۱۸, جمعه

جرم

هم‌این طور بی هوا و بی دلیل یادم افتاد که:
عاشقی جرم قشنگی است به انکار مکوش
هم‌این طور بی هوا و بی دلیل.

هیچ نظری موجود نیست: