۱۳۸۵ دی ۱۷, یکشنبه

زنگ

- چندوقت اه گوش‌هام زنگ می‌زنه نمی‌دونم چرا.
- بذار رو ویبره. راحت.