۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

مو و دل

  • موهات چرا این شکلی شده؟
  • خیس بوده. خوابیده‌ام روش. شکسته. تو چه‌ت شده؟
  • من؟ هیچی. رفت. اومد وسائلش رو جمع کرد و رفت.
  • اون رفت تو این شکلی شدی؟
  • گمون کنم دلم خیس بود. اون که رفت روش خوابیدم.