۱۳۸۵ دی ۱۸, دوشنبه

براى مهران مدیرى

آفتاب از کدوم طرف دراومده حیف نون شدى؟