۱۳۸۷ آبان ۲۵, شنبه

هذیان


فعال اجتماعی هم اگر می‌شوی فعال حقوق زنان نشو. چه فایده دارد؟ آخرش یک روز که توی بزرگ‌راه داری گاز می‌دهی به‌ت اشاره می‌کنند که بزن بغل. می‌زنی بغل و می‌گویند سرعتت غیرمجاز بوده است. بعد ماشینت را می‌برند پارکینگ و خودت را هم بازداشت‌گاه. بعد مدتی خبری نیست تا بالاخره پدرت مصاحبه می‌کند و می‌گوید از این سرعت غیرمجاز تو این قدر ناراحت است که دلش نمی‌خواهد حتا ریختت را ببیند. بعد قاضی پدرت را صدا می‌کند و می‌گوید برایش که عاق والدین چه‌قدر بد است و پدرت متنبه می‌شود و یک وثیقه‌ی دویست میلیونی تودیع می‌کند و تو می‌آیی بیرون و منتظر می‌مانی و نمی‌دانی دعا کنی دادگاهت زودتر برگزار شود یا دیرتر. اگر زودتر باشد شاید باید بروی زندان و اگر دیرتر باشد دکترایت آن ور مرز چه می‌شود؟ احتمال محکومیت هم کم نیست. سرعت غیرمجاز جرم کمی نیست. آن هم کجا؟ در بزرگ‌راه.
از من می‌شنوی اگر خواستی فعال اجتماعی هم بشوی، برو برای آزادی اتانازی مبارزه کن. اسم نازی دارد. آخرش هم اگر بگیرند اعدامت کنند به آرزوت رسیده‌ای و اختیاری مرده‌ای.
پ‌ن: البته اگر خوش‌شانس نباشی و تا آن زمان مخالفان اعدام به مقصودشان نرسیده باشند. چون حبس ابد در راه حمایت از آزادی اتانازی خیلی چیز کوفتی است.

۲ نظر:

sara گفت...

چه هذیان زنانه ای بود این!

mahmood گفت...

درست ننوشتيد آقا....فعال تجاوز به حقوق خدا هستند!