۱۳۸۷ مرداد ۲۰, یکشنبه

کشتن سخت است؟

واقعا کشتن کار سختی است؟ کشتن دوست سخت است؟ کسی که نشناسيش چه؟ دشمن چه؟ کشتن اسب چه؟ يا گاو؟ يا گوسفند؟ يا مرغ؟ يا حتا مگس؟ واقعا تا حالا مگس يا سوسک نکشته‌ای؟

۱ نظر:

Neg گفت...

مامانم می گه با تکرار و تمرین هر کاری برای آدم رحت میشه ؛)