۱۳۸۷ مرداد ۶, یکشنبه

درخشش نشانه‌ها

بعد از امپراتوری نشانه‌ها و چیزهایی مانند آن، چشمتان به درخشش نشانه‌ها هم روشن. قصه کوتاه. دوست جان با دوست نو رفته بودند گوشه‌ای از شر گرما دمی بیاسایند و چیزی نوش کنند، توی منو نوشته بوده است ساین شاین.

۲ نظر:

Anahyd گفت...

تو انگار فقط برای یک آدم های خاصی چیز میز می نویسی. یک جوری که آدم دلش می خواد قهر کنه.

پرستو گفت...

هاها.
شاد شدم.