۱۳۸۷ مرداد ۱۰, پنجشنبه

همت می‌خواهد

این نمایش کپنهاگ واقعا شاهکار است. طرف درست دو برابر من سن دارد و دوازده سال پیش، در شصت و پنج سالگی این نمایش‌نامه را نوشته است. به فارسی هم ترجمه‌اش کرده‌اند. یک آدم باهمت می‌خواهد که بتواند این را درست ببرد روی صحنه. اگر درست اجرایش کنند روی بیننده عمیق رد می‌اندازد.

پ‌ن: شرمنده‌ی هر که می‌خواند و ممنون از رفیقی که با زبان بی‌زبانی حالیم کرد. این دوازده سال که نوشته‌ام فقط خطا است. این که این خطا از کجا آمده، کمی مضحک است. ازش در گذر.

هیچ نظری موجود نیست: