۱۳۸۶ خرداد ۲۰, یکشنبه

Glazed imagine


Glazed imagine, originally uploaded by Kurosh Alyani.

این عکس را خودم دوست دارم. نمی‌دانم چرا. شاید رنگش را دوست دارم یا ابهامش یا خیال‌آلودگیش را.

هیچ نظری موجود نیست: