۱۳۸۶ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

Feathered earth


Feathered earth, originally uploaded by Kurosh Alyani.

رد می‌شدم. روی زمین پر ریخته بود. بالش پاره‌ای هم آن‌سوتر افتاده بود. گل‌ها زیر پر مانده بودند. کمی وهم‌آلود بود تصویر. اما واقعی بود. هیچ کس از قصد چون‌این نکرده بود.

هیچ نظری موجود نیست: