۱۳۸۶ خرداد ۲۳, چهارشنبه

اقتصاددان نازنين

من اصولا از اقتصاد چيز چندآنی نمی‌فهمم. با عرض معذرت از دوستان اقتصاددان و اقتصادخوان احساس هم نمی‌كنم كه اهل اقتصاد چيز زيادی از كار و بار جهان می‌دانند. گمانم اين است كه كارهاشان اشكال‌های متدولوژيك جدی دارد. حالا البته شما اين حرف‌ها را زياد جدی نگيريد. صرف ادعا است. نگفتم كه دليل بياورم يا حرف حساب بزنم. گفتم كه بعد بگويم به نظرم اين موضوع يك استثنا دارد و آن جوزف استيگليتز است.
اين هم وب سايت خودش كه اگر خواستيد سری بزنيد. اما موضوع مهم اين مصاحبه‌اش در شرق است. البته استيگليتز يك گير اساسی هم دارد و آن اين كه متوجه نيست كه يك اقتصاددان است و دليلی ندارد به فكر حفظ سنت شيكسپير در ادبيات باشد و می‌تواند ساده‌تر و مفهوم‌تر هم حرف بزند. ترجمه‌ی فارسی مصاحبه‌اش را ببينيد تا متوجه عرض من بشويد. اين هم البته متن انگليسی مصاحبه برای آن‌ها كه حس خواندنش را دارند. واقعا لذيذ است.

هیچ نظری موجود نیست: